Sve te male, velike i javne tajne kod pravljenja dobrog piva.
#1407 od Shone
27 Avg 2014 12:39
Kuvanje piva pomoću estrakta slada je jedan od vidova izrade piva koji je najčešće primenjivan kod početnika. Estrakt piva uključuje upotrebu koncentrovanog slada u procesu kuvanja, što početnicima omogućava preskakanje procesa, mlevenja, ukomljavanja slada, ispiranja I ceđenja. Znači praktično proces pravljenja piva se svodi na kuvanje sladovine, dobijene razblaživanjem estrakta pomoću vode, uz eventualni dodatak hmelja (u koliko ga estrakt već ne sadrži) I njegove finalizacije pomoću fermentacije da bi se dobilo pivo kao proizvod.
Ovim postupkom se vreme izrade piva znatno skraćuje, za dobro uvežbanog majstora proces zavani (All grain) u kome se pivo dobija isključivo od zrna, traje oko šest sati. Dok se primenom estrakta vreme izrade skraćuje za pola. Primenom ovog metoda može se dobiti veoma kvalitetno pivo, a za njega je potrebno manje opreme nego što je to slučaj sa pivom dobijenog od celog zrna.
Nedostatak ovakvog vida spravljanja piva je u tome što se pivskom majstoru daje manje mogućnosti I fleksibilnosti oko dobijanja konačnog proizvoda kada je u pitanju sam ukus piva I njegove karakteristike. Da bi se popravio taj nedostatak u ovakvom načinu kuvanja, mnogi pribegavaju, dodatku specijalnih sladova I kuvanju pivskog ili sladnog čaja. Još jedna od mana ovakvog načina kuvanja i izrade piva je slabija atenuacija kvasca - viši FG, što znači da će finalna gustina piva nakon fermetacije biti viša nego da ste slično pivo radili od zrna slada.

Od vrsta estrakta razlikujemo dva osnovna oblika, a to su;

Slika

- Tečni estrakt, sirup u konzervama ili teglama (sa dodatim hmeljem ili bez hmelja), one vrste koje u sebi sadrže hmelj obično imaju i dodatak specijalnih sladova, tako da je razblaženi estrakt praktično dovoljno samo kratko prokuvati radi sterilizacije ili eventualnog dodatka dekstroze radi podizanja nivoa alkohola u pivu. Nemojte dodavati previše dekstroze, pogotovu ne onoliko koliko piše u uputstvu, radije dodajte suvi ili tečni bazični estrakt. Po mom mišljenju dekstroza niukom slučaju ne bi trebala da prelazi 5% ukupne količine fermentabilnih sirovina iz estrakta.

Slika


Slika


- Suvi estrakt, dobijen dehidracijom tečnog estrakta kako bi se dobijo prah, koji se najčešće pakuje u vrećama ( bez hmelja ). I može bit osnovni, izrađen od bazičnog slada ili sa dodatkom specijalnog slada čime se menja boja I ukus.
Slika

Slika

Da bi opisali proces kuvanja i izrade piva, za primer će mo uzeti malo komplikovaniji način u kome, sladni estrakt ne sadrži hmelj i specijalni slad, već ga je potrebno naknadno dodati.

Kako izgleda taj proces:

- Voda se dodaje u lonac i zagreva. Specijalna žitarica može biti karamelni slad ili prženi slad, koji će dodati boju, ukus i telo pivu. Namakanje ili pravljenje sladnog čaja se može odvijati u posebnom manjem loncu, a može se i uraditi u istom loncu gde se voda zagreva, a kasnije dodaje sladni estrakt. Proces je krajnje jednostavan u manju pivsku torbu ili gazu se ubace specijalne vrste slada koje ste odabrali, zatim se zajedno urone u vodu, koja je predhodno zagejeana na teperaturu od 65 do 75C i drži pola sata (20 - 30 min).

Slika

Za razliku od piva izrađenog od celog zrna nisu bitne prevelike oscilacije i pad temperature, zbog toga što je konverzija šećera već obavljena u samom zrnu prilikom prerade i dorade specijalnog slada, a sam slad ne sadrži enzime niti skrob, za razliku od onog koji je prošao samo proces germanizacije tj slađenja.Znači budite svesni toga da nisu sve vrste slada i žitarica pogodne za ovakav vid namakanja, pojedine vrste u sebi imaju skrob, naročito se mora voditi računa u koliko se dodaju pahuljice (flaked ili toreffide žitarice), poput pšeničnih, raženih i kukuruznih, koje moraju proći kroz proces hidracije tj želatinizacije. Ovaj vid već spada u partal mashing, tj kobinovani vid izrade i kuvanja piva.
Nakon isteka pomenutih 30 min torba, gaza sa sadržinom specijalnih sladova se vadi i estrakt slada se može dodati u nastali pivski čaj ili se sve može preliti u drugu posudu u kojoj je ostatak vode za kuvanje. U zavisnosti od načina koji ste izabrali u samom početku izrade, odvojeno namakanje specijalnog slada ili namakanje u istoj posudi.

Slika

- Sladni estrakt u tečnom ili suvom stanju se dodaje da bi se formirala slatka tečnost, bogata šećerima koju kvasac konzumira. Obično se to radi tako što se predhodno tegla ili konzerva blago zagreje kako bi se lakše pretočila u lonac za kuvanje. Prilikom dodavanja slada, neophodno je da se stalno meša i šporet isključi. Ima par razloga, gusta tečnost se neće lepiti za dno, neće dolaziti do kipljenja, a u koliko vam estrakt bude proliven po šporetu neće zagoreti niti se upaliti. Imajte na umu ovaj deo kada radite sa estraktom.

Slika

- Pošto ste dodali estrakt, šporet se uključi I sladovina se kuva do momenta ključanja, u ovom delu ponovo treba obratiti pažnju jer može doći do kipljenja, usled vrućeg proteinskog loma kada dolazi do izdvajanja proteina, koji na površini stvaraju penu. Ublaživanje ovog efekta se može uraditi na nekoliko načina, smanjenjem temperature kuvanja, potpunim isključivanjem, mešanjem ili prskanjem zapenjene površine hladnom vodom iz bočice sa raspršivačem.
Nemojte potpuno zaustavljati proces, kroz njega se mora proći samo se mora voditi računa o tome da sladovina ne zakipi I prelije se preko lonca, dakle držite stvari pod kontrolom.

- Posle vrućeg loma, koji se neki put ne završi u potpunosti, možemo dodati hmelj. Često se dešava da tek prilikom dodatka hmelja u fazi ključanja, isti inicira ponovno kipljenje sladovine, zato I u ovom delu treba biti na oprezu, dakle budite prisutni. Sa hmeljem u koliko nije u sastavu estrakta a već smo predpostavili da je to slučaj se možete igrati, u koliko znate da baratate sa nekim od pivskih kalkulatora, radi proračuna IBU tj gorčine piva. Obično se dodaje u tri faze, a li to nemora biti slučaj I zavisiće od onoga što želite da dobijete u pivu, hmelj se može dodati samo na početu kad sladovina proključa.

Faze i njeni efekti u određenim vremenskim intervalima:

- faza za gorčinu od 60 do 45 min od početka ključanja
- faza za ukus (flavor) od 20 do 10 min pri kraju kuvanja
- faza za miris (aroma) od 5min pre kraja ili posle gašenja grejnog tela (flame out)

Nakon završetka kuvanja I dodatka svih hmeljnih edicija, potrebno je sladovinu što pre ohladiti, kako se nebi dogodila infekcija iste od strane loših I neželjenih mikro organizama. To se može uraditi na više načina, ali ću taj deo ostaviti kao otvoren kako bi sami razvili svoj proces, jer će to biti najbolje za vas. Ono što je bitno uraditi je da se sladovina pomoću neke pivarske lopatice jako promeša u krug, kako bi se stvorio vir, koji povući čestice ostatka slada I hmelja na dno posude, time ćete omogućiti lakše pretakanje bistrije sladovine u fermentor.

U koliko ste precizno pratili “instrukcije” koji obično ide uz estrakt koji ste kupili, dobićete tačnu količinu sladovine čija će gustina odgovarati predviđenoj, pa merenje gustine neće biti potrebno. No to često nije slučaj, pa se usled prevelikog isparavanja ili nedovoljnog dobiju odstupanja. Preveliko isparenje I smanjenje ukupne količine sladovine se može korigovati doadvanjem rashlađene vode na onaj predviđeni nivo, ali se pritom mora voditi računa o “sterilnosti” iste dakle koristite prokuvanu I rashlađenu vodu ili onu koju ste kupili kao flaširanu.
Dok se nedovoljno isparavanje mođe krigovati dodatnim prokuvavanjem, mada se pritom može ući u problem dodavanja gorčine ako hmelj nije izdvojen Iz sladovine. Da bi se ovakve stvari predupredile , najbolje je voditi računa prilikom kuvanja I stalno meriti količinu tečnosti u loncu nekim od predhodno izrađenih lenjira, od drveta ili metala, na kome se označe vrednosti u litrima.

Poslednaj faza u izradi u kojoj sladovina dobija svoj konačni oblik zavani pivo je dodatak kvasca prilikom čega dolazi do procesa biotransformacije tj fermentacije. Da bi obezbedili sigurno odvijanje ovog procesa potrebna je inokulacija tj ubacivanje kvasca u fermentor u kome smo predhodno pretočili dobijenu sladovinu. Kvascu treba obezbediti uslove kako bi on mogao nesmetano da završi posao koji ste vi započeli. Ono što je svakako preporuka u koliko se radi o suvom kvascu je njegova rehidracija, tj ponovno vraćanej kvasca u tečno okruženje. Taj proces se obično radi u manjoj posudi u kojoj dodamo oko 100ml vode, rashlađenoj na temperaturu ljudskog tela, idealno bi bilo da se koriste uputstva koje je proizvođač kvasca propisao. Jer različite vrste kvasca zahtevaju različitu temperaturu kondiciranja I pripreme, a to isto važi I za sam proces fermentacije.

Slika

Nakon što ste pripremili kvasac za ubacivanje u fermentor, a obično se to radi neposredno pred kraj kuvanja sladovine. Potrebno vreme rehidracije je 30 min, kvasac se može ubaciti u fermentor sa sladovinom. Da bi se obezbedili još bolji uslovi kvascu je potrebno obezbediti I određenu količinu kiseonika, koja je izbačena iz sladovine tokom kuvanja. I ovaj deo se može uraditi na nekoliko načina a ja ću pomenuti onaj najjednostavniji I najteži, pogađate radi se o mućkanju fermentora.

Par rečenica o vodi, često se dešava da ljudi koji skuvaju pivo na ovaj način, na kraju ne budu zadovoljni krajnjim rezultatom I ukusom piva koje su dobili.
Pošto se korišćenjem ekstrakta sladovine obilazi stavka u izradi piva zvana ukomljavanje mnogi misle da u tom slučaju ne moraju voditi računa o vodi, koja će ući u sastav piva I sa sobom uneti minerale koje poseduje. Ali to je samo delimično ispravno, zapravo previd koji se pravi u ovom slučaju tiče se minerala koje je estrakt zadržao u sebi prilikom dehidracije sladovine tj proizvodnje estrakta. Dakle vi preskačete jednu bitnu stavku, ali samo zahvaljujući tome što je firma koja je napravila taj estrakt to uradila umesto vas, I to sa svojom vodom koja u sebi sadrži onu količinu minerala koja potiče iz mesta proizvodnje sa eventualnom naknadnom intervencijom radi prilagođavanja vode datom stilu piva ili zahteva koju pred njih postavi komina sa kojom rade . Korišćenje vode koja u svom sastavu imam minerala remeti se odnos minerala u sastavu sladovine, dobijene od estrakta pa pivo može na primer imati previše kalcijuma. Može poremetiti odnos sulfata I hlorida, pivo koje bi trebalo da ima sladne karakteristike zapravo postane gorko I obratno. Naravno zaključak se nameće sam po sebi, treba koristiti destilovanu vodu ili RO vodu., kupovnu vodu sa što nižim sadržajem minerala, a u koliko se koristi voda sa česme treba je dodatno tretirati. Jedan od načina je I prokuvavanje vode 45 do 60 min I odvajanje minerala nataloženih na dnu, pretakanjem vode pomoću creva. Pri čemu se mora stalno voditi računa da se ne uzburka talog sa dna, ili povuče ono što pluta na površini vode, crevo se po pravilu drži uvek između ta dva nivoa tj u središnjem delu lonca.

Da bi pivo bilo kako treba mora se voditi računa o još nekim stvarima koje vam sigurno nisu strane, radite ih kada god odlazite po namernice u pordavnicu. Dakle uvek gledajte da kupite što svežiji estrakt, nemojte kupovati onaj koji stoji u rafovima, pogotovu ako je stajao duže od godinu dana.
Kvasac koji se najčešće dobija u sklopu pojedinih kitova nije vidno obeležen tj ne možete znati koji je proizvođač niti koji je datum pakovanja takvog kvasca. Takav kvasac nemojte upotrebljavati već kupite neki firmirani na kome se datum sa pakovanja može jasno pročitati.

Kvasac iz kita za kuvanje

Slika

Bolja solucija

Slika

Easy Home Brewing - Kuvanje piva na lakši način - za početnikeMidwest Extract Brewing - kuvanje piva sa dodatkom specijalnog slada

P.S

Povremeno, bacite pogled na teme i postove poput ovog, mnoge od njih zaista pišem jako brzo usled nedostatka vremena i želje da se forum obogati dobrim sadržajem. U narednom periodu ću pojedine sigurno dorađivati i menjati, kako bi bili što precizniji, tj da bi u sebi sadržali sve informacije koje će vam biti potrebne.
#17023 od samardzija
07 Sep 2018 17:43
Par pitanja...

uzeo sam jedan kit da se oprobam...

- kazes da se ne dodaje previse dekstroze ili svakako ne koliko pise u uputstvu. Po uputstvu pise 1kg dekstroze, a ovaj cile na videu je dodao +300g da bi pojacao alkoholni efekat jer kontam kvasac dok radi svoje proizvodi CO2 i alkohol pa je veca kolicina secera = veca kolicina alkohola
- navodis hidrataciju kvasca kao pozeljnu, to bi svakako probao iako ovaj cile to nije uradio. Samo se pitam ako kvasac ne krene sta cu onda?
- voda, naivno sam uzeo 20lit. neke izvorske da se ne patim sa cesmovacom i onda sam procitao da je preporucena destilovana. Dal da prokuvam ovu sto sam pazario il da trknem po destilovanu?
- i jos da pitam... proizvodjac kaze 23lit. vode a preporuka 20 lit. da li manja kolicina vode utice na % alkohola?

Brz odgovor bi mi znacio, hvala.

*** zamenio sam vodu za demineralizovanu :D
#17024 od Mladen
08 Sep 2018 08:18
- veca kolicina secera=veci % alkohola
- pozeljna je hidratacija, ali ne i neophodna. Mozes samo da prospes kvasac iz kesice u sladovinu. Kvasci u kitovima su obicno losiji i pozeljno je uvek imati jos koju kesicu kvasca viska, bas ako ne krene da radi.
- mogao si koristiti izvorsku (ako je hemijski ispravna)
- kod ovog nacina kuvanja, manja kolicina dodate vode znaci i veci % alkohola
#17026 od samardzija
09 Sep 2018 08:53
Jel normalno da vrenjaca krene sa radom vec posle 4h od momenta zatvaranja fermentora? I da ne prestaje sa radom od tada? Brboce ko luda neprestano. Temperatura na tom mestu gde stoji krece se oko 26-27C, mozda da je prebacim na neko hladnije mesto (na plocice ili u podrum).
#17027 od raix
09 Sep 2018 09:12
Normalno je da vrenjaca radi par dana ko luda.
Visoka ti je to temperatura za fermentaciju. Racunaj da je par stepeni vise u fermentpru nego sto je okolina.
#17842 od Aleksandar82
04 Maj 2020 14:12
Prvo kuvanje :D Treba mi pomoc oko recepta za kuvanje, a imam sledece sirovine na raspolaganju: EKSTRAKT SLADA PILSNER, hmelj MAGNUM 100 G, kvasac SAFALE US-05. Da li treba jos nesto da nabavim ili je to dovoljno.
#17851 od raix
05 Maj 2020 19:32
Ako hoces da pojacas telo mozes dadidas malo crysatal slada oko. Radis steping ...pogledaj partial mash.
A mozes i samo pils.
Uzmi jos neki hmelj za aromu ...tipa cascade. i dodaj na kraj kuvanja
#17852 od Aleksandar82
06 Maj 2020 06:55
raix je napisao:Ako hoces da pojacas telo mozes dadidas malo crysatal slada oko. Radis steping ...pogledaj partial mash.
A mozes i samo pils.
Uzmi jos neki hmelj za aromu ...tipa cascade. i dodaj na kraj kuvanja

Hvala puno, na informaciji. kad zavrsim javljam kako je proslo.
#17853 od Aleksandar82
06 Maj 2020 08:35
Uz navedene sugestije raix-a sam recept uneo u Beer Smith 3, pa to sada ovako izgleda.
Pilsner liquid extract (3,4kg) 60 min kuvanje.
Magnum (25 gr) 60 min kuvanje.
Cascade (10 gr) 10 min.
Safala US-05.
To je recept za British golden ale,
Na ove kolicine bi prema programu trebalo da bude oko 17 litara vode kao target boil time.
Da li da sav ektrakt kuvam odjednom u 20 litara ili da kuvam u manjoj kolicini vode pa da dopunim u vrenjaci.

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 0 gostiju